en man sittandes i rullstol håller i koppel till två hundar. En kvinna håller också i kopplen och en man skjuter rullstolen framåt i ett vinterlandskap.

Nytt verksamhetsområde inom socialförvaltningen 

Just nu pågår en omorganisation inom socialförvaltningen. Tillsammans med hemtjänsten bildar hemsjukvård, personlig assistans, dagverksamhet, biståndsbedömt trygghetsboende och korttidsboende ett nytt gemensamt verksamhetsområde; Vård och omsorg i egna hemmet.  

Deras gemensamma nämnare är brukarna, patienterna och deltagarna som alla bor i det egna hemmet.  

– Tanken är att samla alla medarbetare som arbetar med stöd och hjälp i hemmet och deras kompetens i ett och samma verksamhetsområde. Då säkrar vi kvaliteten för brukarna, säger Marie-Heléne Ståhl, som tillsammans med Maria Persson blir verksamhetschef för det nya verksamhetsområdet. 

Tidigare har dagverksamhet och korttids hört till verksamhetsområdet äldreboende. Personlig assistans har legat under boende och stöd. Tre enhetschefer inom personlig assistans kommer att fysiskt flytta in till gamla Sandenskolan där hemtjänsten huserar sedan tidigare.  

– Det känns jättebra att kunna sitta tillsammans, det blir enklare att kommunicera och smidigare att samarbeta. Vårt arbete går att göra bättre genom att jobba tvärprofessionellt med brukaren i fokus, säger Marie-Heléne Ståhl. 

Tidigare har konsekvensanalyser genomförts tillsammans med verksamheterna och i början av veckan var det dags för riskbedömning. Den 20 november påbörjades ett programarbete med olika delprojekt där delprojektledare tillsammans med medarbetarna ska arbeta fram bland annat hur man ska sitta och hur samverkan och kompetensförsörjning ska ske. 

– Det handlar mycket och learning by doing och att bygga en gemensam kultur. Projekten ska vara klara till sommaren men eftersom det ska till en del renoveringar kan det dröja ett tag innan vi kan arbeta tvärprofessionellt fullt ut, säger Marie-Heléne Ståhl. 

Dagverksamhet och korttids blir kvar på sina tidigare placeringar, tills korttids flyttar in i Garnis korttidsboende när det är färdigbyggt i april. 

Senast uppdaterad: 2019-11-27