Elev som hoppar med en häst över hästhinder

Ridning, fotboll, och hockey på schemat

Sedan tidigare finns handboll och skidskytte som NIU, Nationellt godkänd Idrottsutbildning, på Björknäsgymnasiet i Boden. I samarbete med lokala idrottsföreningar finns även möjlighet till hockey och fotboll och snart även ridning som individuellt val från första året på gymnasiet.

De nytillkomna utbildningarna inom hockey, fotboll och ridning drivs som lokal idrottsutbildning. Det betyder att eleverna kan välja ett kurspaket i idrott och hälsa i årskurs ett och två och få träna sina idrotter inom ramarna för det individuella valet fyra timmar per vecka. 

Möjligheten innebär framförallt att ungdomar som bor i Bodens kommun och vill satsa på sina idrotter kan stanna kvar i hemkommunen och fortsätta att träna och utvecklas. Idrottsinriktningarna lockar också hit ungdomar från andra kommuner.

Hästkommun

Bodens Ridklubb har närmare 300 aktiva ungdomar engagerade i hästsporten i Boden. Verksamhetsansvariga och även lärarutbildade Paulina Mannberg är mycket positiv till den kommande möjligheten att välja häst- och ridinriktning på gymnasiet i Boden från nästa läsår.

– I en enkätundersökning vi gjorde bland ungdomar i Boden var det ett stort intresse för hästrelaterade gymnasieprogram. Möjligheten ska först finnas på fyra program men vår förhoppning är att det ska gå att söka på alla program i framtiden och i förlängningen kanske bli ett program med riksintag här i hästkommunen Boden, säger hon. 

Ett lag, en stad, en dröm

Boden Hockeys ledord ”Ett lag, en stad, en dröm” går väl hand i hand med de gemensamma satsningarna på Björknäsgymnasiets hockeyinriktning.

– För oss betyder det jättemycket, dels att kunna behålla de duktiga juniorer som finns lokalt, som annars lätt försvinner till andra ställen där det finns hockeygymnasium, och även att få hit hockey-intresserade elever från andra delar av landet. Vi har bland annat från Malmö, Blekinge och Stockholm, säger Rolf Nilsson, sportchef på Boden Hockey. 

Under gymnasietiden spelar alla hockeyelever i de lokala lagen och förhoppningen är att de ska stanna kvar och berika klubben även i framtiden.

Tränare för hockeyeleverna är Petter Nilsson, som har lång erfarenhet som såväl spelare som tränare på hög nivå. 

– Jag har 20-25 elever i två pass på två timmar vardera varje vecka. Vi hinner göra så mycket mer än på vanlig träningstid på kvällarna. Vi kan prata i en avslappnad miljö, även om hur de har det i allmänhet, köra teori, mental träning och rena pass med bara teknik. Jag coachar ju även coacherna i Boden Hockey så jag vet vad de behöver och kan rikta in träningar på det, säger Petter Nilsson.

Hög nivå på tränare

Micael Selini från BBK är också mycket nöjd med möjligheten till fotbollsinriktning.

– Vi räknar med att ha ett tiotal elever per årskull i fotboll på gymnasiet och med våra duktiga tränare få behålla våra fotbollsungdomar här. Ambitionen är att inom en framtid också bli en nationell idrottsutbildning inom fotboll här och locka hit ännu fler utifrån. Vi har väldigt hög nivå på ledarsidan och har satt som krav att det ska vara minst tre tränare vid varje tillfälle, så fotbollseleverna har väldigt bra förutsättningar här i Boden, förklarar Micael Selini, akademichef i BBK.

 

Text: Anna Bergström Foto: Mats Engfors/Fotographic

Senast uppdaterad: 2019-12-04