bodån höga flöden

Sänkt vattennivå inför vårfloden

Den uppmärksamme kanske har noterat att det är lite vatten i Bodån. Inför vårfloden har Bodens Energi sänkt vattennivåerna uppströms för att minska risken för översvämningar vid höga flöden i Bodens tätort.

Vi arbetar varje år för att minska risken för översvämningar när vårfloden kommer. Arbetet sker i samverkan mellan Räddnings- och säkerhetsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Bodens Energi som under början av maj har veckovisa avstämningsmöten med prognos för kommande vecka. Har du frågor kring arbetet kan du kontakta Disa Kristinsdottir, 0921-62301

Senast uppdaterad: 2019-04-12