Bild på skolskjuts - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 4 2019.

Skolskjuts – en viktig del av kollektivtrafiken

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 4 2019.

Skolskjuts är kommunernas i särklass viktigaste transporter. Det är också den transport som kräver mest planering och engagemang eftersom den tar hand om våra viktigaste invånare - barnen.

Vi på tekniska förvaltningen har det övergripande ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet och alla samhällsbetalda transporter i kommunen. Det innebär att vi samordnar och planerar lokaltrafik, linjetrafiken på landsbygden, färdtjänst och den upphandlade skolskjutsen med buss och taxi.

Trafiksäkerheten för barn har förbättrats rejält de senaste decennierna och betydligt färre barn skadas i trafiken i dag än för 20 år sedan. En resa med skolskjuts är en säker resa. Ändå omkommer i snitt två barn per år i Sverige då de reser med skolskjuts och ytterligare omkring 12 barn skadas svårt varje år. De flesta av olyckorna sker dessutom utanför fordonet, på vägen till eller från en hållplats eller inom ett skolområde.

Ett växande problem runt skolskjuts är den trafiksituation som råder vid hämtning och lämning vid skolorna. Biltrafiken runt våra skolor har ökat och många barn blir i dag skjutsade av sina föräldrar. Det är bekvämt att ta bilen men bilkörandet har också baksidor. Trafikmiljön runt skolorna blir tät och stressig vilket gör att barnen går miste om naturliga tillfällen att röra på sig och träna på att vistas i trafiken. Många av våra skolmiljöer är dessutom inte planerade för den ökade trafiken.

Barns förmåga att uppskatta hur fort ett fordon rör sig är inte fullt utvecklad och de har svårt att hantera flera skeenden samtidigt. Därför har både skola, transportör och föräldrar ett gemensamt ansvar för att resan mellan hemmet och skolan ska fungera så bra som möjligt. Allt från att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt till att det lär sig att följa de ordnings- och säkerhetsregler som gäller ombord på bussen och vid hållplatsen.

Bilburna vuxna har ett särskilt ansvar i de trafikmiljöer där barn vistas. Fundera över om du kan avstå att passera skolområdet i de mest utsatta tidslägena? Eller kan promenera med ditt barn till och från skolan? Behöver du ändå ta bilen se till att planera resan så att du har god tid på dig och inte behöver ha tidspress vid hämtning och lämning.

Var rädd om dina och andras barn i trafiken!

Ellinor Isaksson Larsson
Enhetschef trafikenheten
Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-12-22