Vatten, skog och några hus i Gunnarsbyn

Snart kommer SCB:s medborgarundersökning 2019!

Är du en av de 1200 bodensare som får chansen att svara på SCB:s medborgarundersökning? Var med och bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet! Svara före 4 november!

Berätta vad du tycker om Boden och om kommunens verksamhet! Det ger kommunen ett viktigt underlag för verksamhetsplaneringen. Resultatet av undersökningen presenteras dessutom varje år för kommunens ledande politiker.

SCB:s medborgarundersökning genomförs varje höst och riktas till 1200 statistiskt utvalda bodensare. Om du är en av dem så kommer du snart att få enkäten hem i brevlådan. Du kan välja om du vill besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut den 23-29 augusti.

Pappersenkäten är tryckt på svenska, men finns även tillgänglig på arabiska. Om du vill ha enkäten på arabiska - kontakta SCB. Kontaktuppgifter finns (på arabiska) i följebrevet till enkäten.
Webbenkäten går även att besvara  på engelska, finska och spanska. 

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 4 november, då stänger insamlingen. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 29 oktober för att hinna in.
 

Senast uppdaterad: 2019-08-20