Vy över Boden på sommaren

Tyck till om framtiden i Boden och Sävast

Välkommen på öppet hus för den fördjupade översiktsplanen och trafik- och parkeringsstrategin. Planerna visar hur Boden och Sävast ska utvecklas med bland annat nya bostäder, arbetsplatsområden och gång- och cykelvägar. Planerna finns utställda på flera platser fram till 8 december med personal som kan svara på frågor under angivna tider.

  • Matteuskyrkan, Spikvägen 15, 5 november, klockan 11-13 och 18-20
  • Stadshuset, vid ingången från Stadshusparken, 6 november, klockan 11-13
  • Björknäsgymnasiet, Idrottsgatan 4, vid trappan ner till matsalen, 7 november, klockan 11-13
  • Stadsbiblioteket, Kungsgatan 51, vid ingången, 8 november, klockan 11-13
  • Träffpunkten Chillet, Fruktvägen 5, 13 november, klockan 11-13 och 18-20
  • Erikslunds hälsocentral, Gammelängsgatan 2, 14 november, klockan 11-13 och 15-17
  • Bodens Business Park, Teknikvägen 3, 15 november, klockan 11-13

Fördjupad överskitsplan Boden och Sävast.

Senast uppdaterad: 2019-11-19