Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 40 2019 - Viktigt att vara trygg i skolan

Viktigt att vara trygg i skolan

Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 40 2019.

Att känna sig trygg är ett grundläggande behov för alla människor. Man ska känna sig trygg i sitt hem, på sin arbetsplats och ute i samhället. På Stureskolan har vi länge jobbat systematiskt med att trygga våra elevers tillvaro. På skolan har vi i dagsläget två trygghetspedagoger som ansvarar för att leda, följa upp och utveckla det arbetet.

En viktig del i det är att planera för fem hela skoldagar under varje läsår då vi frångår ordinarie undervisning för att istället lägga fokus på frågor kring bland annat trygghet och studiero. Vi har också två halvtidsanställda trygghetsresurser som rör sig bland eleverna på rasterna och i matsalen. Vi låtsas helt enkelt inte som att vi är förskonade från problem. Att sopa svårigheter under mattan är aldrig en lösning. Vi måste hela tiden arbeta förebyggande, leta lösningar och sträva framåt. Den tid vi lägger ner på det arbetet ger så mycket tillbaka i långa loppet.  

I den trivselenkät som vi genomförde under läsåret 2018/2019 svarade över 90% av våra elever att de känner sig trygga på skolan. Det är ett bra resultat, men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Målet ska och måste alltid vara att ALLA elever ska känna sig trygga. Det i sin tur leder också till att elevernas vårdnadshavare känner sig trygga med att anförtro oss sina barn.

Trygghetspedagogernas uppgift är att finnas där för våra elever. Någon som de kan vända sig till när något känns jobbigt eller när det uppstår tråkiga situationer som de inte själva kan lösa. Vi är många vuxna på skolan men att ha någon som specifikt jobbar förebyggande och i stunden med just detta är oerhört viktigt.

Skolan ska vara en trygg plats. För alla elever och för alla lärare. Trygga vuxna ger trygga barn och i långa loppet ett tryggare samhälle. Det är i slutänden vad vi jobbar för och om alla vuxna som finns kring våra elever är med på tåget kommer vi också att lyckas.


Stefan Lejon och Linda-Marie Gabrielsson
Lärare och trygghetspedagoger på Stureskolan

Senast uppdaterad: 2019-09-26