Avstängning Hedenbrovägen

Under maj månad kommer Trafikverket att färdigställa ombyggnationerna av busshållplatserna och passagerna på Hedenbrovägen.

Den 11 – 30 maj kommer Hedenbrovägen att vara avstängd för genomfartstrafik och vara enkelriktad. Anslutningarna till fastigheter på Hedenbrovägen kommer att vara öppna under hela ombyggnationen. 

För lokaltrafiken innebär detta att linje 2 (Heden - S Svartbyn) och linje 5 (Resecentrum - Garnis) inte trafikerar hållplatserna Hedenbrovägen samt Campus. Ny körväg blir Brogatan - Hedenbrogatan - Garnisionsgatan - Drottninggatan - Sveavägen. Resenärer hänvisas till ny tillfällig hållplats på Garnisionsgatan samt lokaltrafikens ordinarie hållplatser längst den tillfälliga linjesträckningen. 

Linje 4 kommer under denna period inte att trafikera hållplatserna Garnis, Hedenbrovägen och Campus. Ny körväg blir Brogatan - Hedenbrogatan - Jokkmokksvägen/väg 97 - Vittjärvsvägen. Resenärer hänvisas till hållplats Björknäsvallen.  

Omledningen kommer att innebära att det blir vissa förseningar på lokaltrafiken, vi hoppas att våra resenärer har överseende med det. 

 För mer information se Trafikverkets hemsida 
 

Senast uppdaterad: 2020-04-30