Studenter som firar på scenen 2019.

Beslut angående studentfirande 2020

Med anledning av det rådande läget, med risk för smittspridning av Coronavirus, kommer studentexamen 2020 att få en annan utformning än vad som är brukligt.

Följande ramar för studentexamen gäller för Björknäsgymnasiet. Samråd inom fyrkantens gymnasiesamverkan har skett.

Ramarna bygger på:
  1. Riksdag och regerings nya lag och förordning som reglerar verksamheten vid skolstängningar (SFS2020:115) samt beslut att inte tillåta samlingar mer fler än 50 personer.
  2. Folkhälsomyndighetens rekommendation angående vikten av social distansering. Håll avstånd inne och ute, avstå sociala sammanhang med större antal deltagare.
  3. Folkhälsomyndighetens rekommendation för anordnandet av ceremoniella inslag i samband med gymnasieexamen för årets avgångselever.
Ramar för studentexamen 2020:
  • Studentexamen sker klassvis och gärna utomhus, utspritt i tid.
  • Samplanering av tider, lokaler och struktur för examen sker i Björknäsgymnasiets ledningsgrupp och riskbedömning görs.
  • Utspring är möjligt och antal anhöriga/student begränsas kraftigt.
  • Social distansering hålls inne och ute. Anhöriga samlas på anvisade platser vid varje respektive område för de programvisa utspringen.

Med ovanstående som utgångspunkt beslutar rektor i samråd med elever och personal hur studentexamen i detalj ska utformas.

Gymnasiesärskolan ordnar studentfirande för sina avgångselever inom ovanstående ramar.

Ramar för grundskolan

Senast uppdaterad: 2020-05-04