Kvinnlig lärare som skriver på en whiteboardtavla.

Beslut om att undervisning inte ska bedrivas vid Svartbjörnsbyns skola

Utbildningsnämnden beslutar att undervisning tillfälligt inte ska bedrivas vid Svartbjörnsbyns skola F-6 från och med måndag 30 november fram till och med fredag 4 december. En stor andel av personalen (11 av 18) är frånvarande och bemanningen kan inte tillses med vikarier. Skolan har tillsynsansvar och anordnar omsorg för de elever som kommer till verksamheten. Vårdnadshavare informeras via skolans personal.

Fritidshem kommer tillhandahållas till elever vars bägge vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet och till elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem.

Beslutet kan förkortas eller förlängas om personalsituationen ändras.

 

Senast uppdaterad: 2020-11-29