Samir och Viktor på scenen under Boden Alive 2019.

Boden Alive ställs in

Bodensarnas årliga stadsfestival Boden Alive som planerats till 16-18 juli kommer i år att ställas in. Eventsommaren i Boden ska nu ställas om, spridas ut och glesas upp för att möta gällande riktlinjer. “Vi vill ju fortfarande att det ska hända saker”, säger Linnéa Byberg, eventproducent på Bodens kommun.

Beslutet fattades den 29 april av Boden Events styrelse. Till grund för beslutet finns det gällande förbudet mot sammankomster för över 50 personer i syfte att minska samhällsspridningen av covid-19.  

– Det känns jättetråkigt, framför allt för alla de drabbade föreningarna. Det är åtta ideella föreningar som jobbar med festivalen och även behöver intäkterna från den för att bedriva sina verksamheter, säger Linnéa Byberg, eventproducent på Bodens kommun. 

Även lokala företag drabbas när inköp av tjänster kopplade till festivalen uteblir. 

– Det drabbar även Boden. Boden Alive är ju en del av stadens sommarsjäl. Men det är det enda rätta att göra. Just nu vet vi inte hur det ser ut i juli och att fortsätta jobba som att restriktionerna ska upphöra är inte rätt, säger Linnéa Byberg. 

Hon, projektledaren Thomas Lindell och alla föreningar har planerat för festivalen i ett halvår och hade kommit en god bit på väg, även om inga artister hade bokats. 

– Vi får fortsätta jobba mot sommaren 2021 i stället, för vi kommer ju tillbaka, säger Linnéa Byberg. 

I stället har Linnéa Byberg fått i uppdrag av Boden Event att ta fram en plan för hur man kan ställa om. Hemestrandet i närhetslivet ska så bra som möjligt utifrån rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

– Vi vill ju fortfarande att det ska hända saker i Boden i sommar, men det kommer att behöva bli snabba beslut för vi kan inte sia om framtiden. Fördelen med Boden är att det finns ett rikt föreningsliv och många kulturutövare och eldsjälar. Det finns bra kontaktnät och en gemensam vilja att snabbt kunna göra något, säger Linnéa Byberg.  

Vid ett första planeringsstadium finns tankar på en mängd småskaliga upplevelser och aktiviteter utspridda på många olika platser i kommunen, såväl i centralorten som i byarna. 

Målet med satsningen är enligt Linnéa att värna om och stötta föreningar, kulturarbetare och näringsliv och att ge både bodensare och besökare från närområdet en rik hemester.  

– Vi ska ju ha roligt också, för då mår vi bra, säger Linnéa Byberg. 

De åtta ideella föreningar som jobbat med festivalen är Boden Basket, BBK Fotboll, Trångfors IF, Hedens IF, BBK Handboll, Vittjärvs IK, Boden Hockey och Boden City FC. 

Kontakt
Linnéa Byberg
linnea.byberg@boden.se
tel 0921-62 104 

Senast uppdaterad: 2020-04-30