Två män med mikrofoner står på scen. En av dem talar.

​Bodens kommun förstärker satsning på näringslivsutveckling

Som ett resultat av omorganisationen av Bodens kommuns förvaltnings-struktur flyttas två näringslivsstrateger från kommunledningsförvaltningen till Boden Business Park.

Det kommunalt helägda näringslivsbolaget Boden Business Park, med Thomas Fägerman som vd, blir den nya organisationstillhörigheten för näringslivsutvecklarna Michaela Strömberg och Jörgen Nordqvist. En strategisk kraftsamling där man ser synergieffekter och nya möjligheter i det fortsatta utvecklingsarbetet med Bodens näringsliv. Bodens fem utpekade utvecklingsområden; KKN (Kulturella och kreativa näringar) Elintensiv industri, Miljöteknik, Besöksnäring/Handel och Hästnäring som hanterats från olika platser får nu en naturlig hemvist.

- Det bästa av två världar, en win-win, när vi nu koncentrerar våra resurser till en plats och där vi nu kan öka servicegraden och samverkan med vårt näringsliv. Jag ser inte heller inte någon större dramatik i flytten då vi fortfarande - och här vill jag var tydlig - även fortsättningsvis, kommer att vara ute hos vår entreprenörer och företagare, säger Mats Berg, kommun- och näringslivschef.

- En bra förstärkning för oss på Boden Business Park då vi får flera naturliga och inarbetade ingångar mot näringslivet i Boden. Jag ser stora möjligheter att förbättra vår service och kapa ledtider i vårt fortsatta utvecklingsarbete för ett ännu bättre företagsklimat, säger Thomas Fägerman, vd Boden Business Park.

Kontakt:

Mats Berg, Kommunchef/näringslivschef, 070-675 77 80

Thomas Fägerman, VD Boden Business Park, 070-560 97 77

Fakta / Boden Business Park AB är ett helägt kommunalt näringslivsbolag. Det är också en näringslivspark på drygt 12 000 m2 i Sävast strax söder om Boden. Här finns ett stort antal arbets- och mötesplatser; Växthuset, Verkstan, Fabriken restaurangen Torget samt gym, hotell- och konferensverksamhet.

Senast uppdaterad: 2023-12-21