Flygbild över byggnad.

Covid-19 på Åcenter

Ett fall av covid-19 har konstaterats på trygghetsboendet Åcenter. Vi avråder i nuläget från besök.

Det har upptäckts ett bekräftat fall av covid-19 på biståndsbedömda trygghetsboendet på Åcenter.

Vi avråder i nuläget från besök till Åcenter, även om vi som kommun inte kan utfärda något förbud. Du som avser att besöka bekanta på Åcenter – kontakta gärna först den du tänker besöka. Kanske kan ni skjuta fram besöket, eller genomföra det utomhus? Vidta i alla lägen försiktighetsåtgärder för att minimera risken för smittspridning. Om du vill kontakta personal kan du prata med aktivitetssamordnarna på 070-236 4898 eller 070-279 4461.

Ett biståndsbedömt trygghetsboende är ett självständigt hyresrättsboende för äldre som klarar sig utan tillsyn dygnet runt, men behöver visst stöd och vill ha tillgång till aktiviteter och närhet till andra i samma livssituation. Stöd kan erhållas via hemtjänst och hemsjukvård. Mer information om biståndsbedömt trygghetsboende finns på boden.se.

 

Senast uppdaterad: 2020-12-10