Ung i Boden - Krönika från Bodens kommun i Gratistidningen, vecka 9 2019.

Idrottsanläggningar, Nordpoolen, mötesplatser och Biblioteket stängs t.o.m. 24 januari

Bodens kommuns idrottshallar stängs ned för all föreningsverksamhet med undantag för yrkesverksamma elitidrottare. Även Nordpoolens äventyrsbad, Bodens stadsbibliotek med bokbuss och filial samt mötesplatserna Hörnet och Chillet kommer hållas stängda för allmänheten. Beslutet är en följd av de nya centrala restriktionerna och gäller fram t o m 24 januari.

I de nya rekommendationerna från regeringen sägs bl a att all verksamhet som bedrivs av stat, kommun och regioner och inte är nödvändig ska stängas ned till 24 januari. Därför kommer Bodens kommun att omedelbart stänga idrottsanläggningar, mötesplatserna Hörnet och Chillet, stadsbiblioteket (inklusive bokbuss och filial) samt äventyrsbadet Nordpoolen. Försvarsmuseet har stängt sedan tidigare. Särskilda undantag gäller för elitverksamhet.

Uteområdet Pagla kommer fortsatt vara öppet för spontanidrott. Mer information om organiserad utomhusträning för idrottsföreningar kommer Riksidrottsförbundet skicka ut under måndagen. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida. 
Du kan även kontakta KFU-förvaltningen via kommunens växel 0921 - 62 000 för närmare information om specifika anläggningar. Se även https://www.boden.se/boende-trafik/kultur-och-fritid/foreningar.

Vi påminner om individens ansvar att minska alla risker för smittspridning. På samma sätt ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning och anpassa verksamheten för att skydda sig själva och andra. Håll avstånd och tvätta händerna ofta. Stanna hemma vid minsta symptom.

Kommunen följer utvecklingen löpande varför beslut kan komma att ändras med kort varsel. Information presenteras här på kommunens webbplats boden.se.

Folkhälsomyndigheten

Riksidrottsförbundet

Mötesplatserna Hörnet och Chillet

Nordpoolen

Bodens stadsbibliotek

 

Senast uppdaterad: 2023-10-16