Utbildning - artikelbild

Informationsplikt och smittspårning inom kommunens skolverksamheter

Den som har insjuknat i covid -19 har enligt smittskyddslagen en plikt att informera personer som den har varit i kontakt med och därmed kan ha utsatt för smitta.

Den som har insjuknat i covid -19 har enligt smittskyddslagen en plikt att informera personer som den har varit i kontakt med och därmed kan ha utsatt för smitta.

Om barn eller vuxna på någon av kommunens förskolor och skolor insjuknar i covid-19 och har varit på skolan de senaste 24 timmarna innan symtomdebut kommer de som varit i kontakt med den som insjuknat att informeras. Detta för att de ska kunna vara extra observanta på symtom och därmed kunna minska smittspridningen. Vem den smittade personen är, kommer inte att uppges i smittspårningen såvida det inte finns särskilda skäl och personens tillåtelse för detta. Sjukanmälan ska göras till förskolan/skolan enligt ordinarie rutiner. Det är dock viktigt att informera skolan om att det gäller misstanke om eller bekräftad covid-19.

Senast uppdaterad: 2023-10-16