Kvinna med glasögon och dunjacka står utomhus.

Kommunens nya organisation kommer igång efter nyår

Den nya organisationen innebär att administration och ledning krymper. Nya enheter bildas och vissa kommer att flytta under 2021. Om du inte besöker stadshuset så ofta kan det vara klokt att ringa i förväg eller fråga hos Medborgarservice för att vara säker på att komma rätt.

Efter många möten, förhandlingar, samtal och diskussioner är det snart dags. Bodens kommuns nya organisation går igång från nyår. All verksamhet samlas i fyra förvaltningar: kommunledning, socialförvaltning, samhällsbyggnad samt arbetsmarknad/utbildning. I skrivande stund återstår fortfarande en del detaljer, men huvuddragen är klara och många av de anställda som berörs har fått besked om sina framtida uppgifter. 

Men inte alla. För somliga återstår diskussioner om vad de ska göra och var de ska arbeta. Vissa kommer att avsluta sin tjänst hos kommunen. 

– Det är en tråkig konsekvens av omorganisationen, men svår att undvika med tanke på att vi ska spara in mellan 15-30 miljoner kr på administration och ledning, kommenterar Maria Lundgren som varit en av de centrala personerna i arbetet med omorganisationen. 

I den gamla organisationen var hon personalchef, i framtiden fungerar hon som biträdande kommunchef. Som sådan blir hon även chef för kommunledningsförvaltningen tillsammans med kommunchefen Mats Berg. 

– De som lämnar oss har möjlighet att få stöd från Omställningsfonden. Det kan handla om hjälp till utbildning, praktikplats eller kanske att starta eget, berättar Maria Lundgren. 

Kommunens strävan är att invånarna inte ska märka så mycket av förändringarna. 

– Även administration och ledning jobbar ju för kommuninvånarna, men ett tydligt direktiv för omorganisationen har varit att det inte ska bli färre inom omsorgen 

Kommunens nya organisation kommer igång efter nyår 

Den nya organisationen innebär att administration och ledning krymper. Nya enheter bildas och vissa kommer att flytta under 2021. Om du inte besöker stadshuset så ofta kan det vara klokt att ringa i förväg eller fråga hos Medborgarservice för att vara säker på att komma rätt. 

eller i skolorna. Vi löser det här framför allt genom att centralisera en del funktioner, men vi måste även välja bort en del uppgifter eller sänka ambitionsnivån för andra, säger Maria Lundgren. 

Kontaktvägarna in till kommunen är samma som tidigare. De flesta hamnar i första hand hos Medborgarservice, som sköter kommunens telefonväxel och tar emot på stadshusets entrévåning. Den största förändringen kommer troligen att bli de omflyttningar som väntar. 

– Det kommer att bli en del flyttar under nästa år, bekräftar Conny Bergwall, på bilden nedan, som är chef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och bland annat har hand om kommunens lokaler. 

Conny Bergwall som är chef för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och bland annat har hand om kommunens lokaler.

Planeringen är att omflyttningarna sker stegvis och detaljerna utformas efter hand tillsammans med berörda verksamheter. Det innebär att även informationen kommer att lämnas ut stegvis. 

Text: Jan-Olov Bäcklund/Bodens kommun
Foto: KOMM/Bodens kommun

Senast uppdaterad: 2020-12-08