Kompetensutvecklingsmöjligheter med anledning av Corona

Coronapandemin har under kort tid orsakat ekonomisk utsatthet för branscher och företag i Norrbotten. Projektet Samling för jobb och framtid syftar till att genomföra kompetensutvecklingsinsatser av såväl tillsvidareanställd som timanställd personal. Målet är stärka ställningen på arbetsmarknaden för permitterad, varslad och anställd personal.

Vilka företag kan söka stödet?

Målgruppen är små och medelstora företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt utsatta med anledning av covid-19. Det kan handla om att stärka kompetensen och omställningsförmågan såväl inom ramen för befintlig anställning som för omställning till annan bransch.

Kostar det något?

Medverkan i projektet innebär ingen kostnad för företagen. Projektet upphandlar och bekostar utbildningsinsatserna. Utbildning kan erbjudas medarbetare både under permitterad tid och arbetstid. Insatserna kommer att följas upp med deltagarna genom enkäter och intervjuer.

Anmälan och mer information

Anmälan görs till Thomas Nilsson, e-post thomas.nilsson3@pitea.se eller telefonnummer 073-069 19 84 och mer information om stöder hittar du HÄR

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU).

Senast uppdaterad: 2020-10-05