Flygfoto med vy över centrala Boden. Soligt väder med lätta molnslöjor.

Lärcentrum övergår till distansundervisning fr o m 23 okt

Tre lärare har konstaterats smittade av Covid-19. Därför sker distansundervisning fr o m fredag 23 okt och i första hand tre veckor framåt.

Det finns en konstaterad smittspridning i länet och länets myndigheter samverkar för att begränsa spridningen. Torsdag den 22 oktober, efter att tre lärare testat positivt för Covid-19, beslutar Lärcentrum i Boden att övergå till distansundervisning i syfte att begränsa smittrisken för studerande och personal.

Beslutet om distansundervisning gäller i första hand från fredag 23 oktober och under tre veckor framåt. Dialog har förts med smittskyddsläkaren. Distansundervisning tillämpades även under våren och kommer att genomföras under motsvarande former under de närmaste veckorna. Information om distansundervisningen lämnas från respektive lärare till sina elever. Möten med studie- och yrkesvägledare genomförs via Teams eller motsvarande. Ytterligare information i studiefrågor kan erhållas från rektor Maria Rendahl eller biträdande rektor Kristina Wikslund. Båda nås via 0921 - 62 000 (vx).

Senast uppdaterad: 2020-10-23