Omslag och baksida av Boken livsviktiga snack. Titeln syns i röd handskriven text i vesaler. Runtom finns små tecknade bilder av figurer och föremål som är viktiga i livet för en 9-12-åring.

Livsviktiga snack om känslor

Förra veckan delades boken Livsviktiga snack ut till alla hushåll med barn födda 2011 i Boden. Boken ges ut av organisationen Suicide Zero med syftet att hjälpa föräldrar och barn att prata om känslor och på lång sikt minska risken för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. 

– Jag vill uppmana alla föräldrar att läsa den här boken. Den tar på ett tydligt sätt upp grundstommen i föräldraskapet, förbereder dig inför tonårstiden och ger enkla och bra tips på hur du kan kommunicera med dina barn. Det finns mycket som påminner om hur vi arbetar, säger Jenny Fahlgren, behandlare på Team stöd vid individ- och familjeomsorgen på Bodens kommun.  

Hon ser boken som en boost till föräldrarna med handfasta tips på hur en kan få igång en diskussion och vilka frågor en kan börja med. 

– Barnen som är födda 2011 är i dag i nioårsåldern. Det kan vara enklare att skapa en vana med fina stunder och samtal nu än om man börjar med en 15-åring, säger Jenny.  

Om du som förälder har frågor eller funderingar när du läst boken är du välkommen att kontakta Team stöd . Ring mottagningsenheten på individ- och familjeomsorgen, tel 0921-62 999,  för att komma rätt. Här finns många olika former av föräldrastöd. 

Om du inte har en nioåring hemma och därför inte fått hem Livsviktiga snack kan du läsa eller beställa boken här: https://www.suicidezero.se/livsviktigasnack/ 

Senast uppdaterad: 2023-12-21