En grön buss som står vid busshållplatsen i Boden centrum.

Nya biljettpriser lokaltrafiken

Från och med den 1 januari gäller nya biljettpriser på lokaltrafiken.

För att skapa ett mer sammanhållet biljettutbud i Norrbotten, införs även dessa ändringar av taxor:

  • 20-kort införs för alla ålderskategorier  
  • 40-kort tas bort för ungdomar 7-19 år och seniorer över 65 år.  
  • 180 och 365 dagars kort för ungdomar samt seniorer över 65 år tas bort eftersom ungdoms- och pensionärskortet finns och priset på dessa är betydligt lägre
  • Rabatten 25 procent på enkelbiljettpriset när man reser med reskassa samt 10 procent rabatt på enkelbiljetter köpta i app tas bort. Detta är ett steg i utvecklingen för att i framtiden kunna börja erbjuda resenärerna digitala biljetter för fler biljettkategorier än enkelbiljett. 
     
 

Enkelbiljett

10-kort

20-kort

40-kort

Periodkort 180 dagar

Periodkort 365 dagar

Ungdom 7-19 år 11 kr 108 kr 180 kr - - -
Ungdom 20-25 år 26 kr 161 kr 270 kr 428 kr 1 780 kr 3 026 kr
Vuxen 26 kr 215 kr 360 kr 571 kr 2 373 kr 4 034 kr
Senior över 65 år 26 kr 161 kr 270 kr - - -
Ungdomskort 7-19 år*         175 kr* 350 kr*
Pensionärskort**           500 kr**
             

 

* Ungdomskortet är ett periodkort som innebär fritt resande under 6 månader eller 1 år. Gäller för bussresor inom Bodens kommun med lokaltrafiken eller Länstrafikens linjer, med undantag för Länstrafikens linje 28 (före kl. 19.00), 30 och 97.

**Pensionärskortet är ett periodkort som innebär fritt resande under 1 år i lågtrafik mellan kl. 10-14 samt efter kl. 17 måndag - lördag. Gäller endast för bussresor med lokaltrafiken.

Aktuell prislista kommer även inom kort att finnas på Citybuss Bodens hemsida.

Från den 1 januari kommer det inte längre vara möjligt att köpa sin bussbiljett eller ladda sitt busskort på Turistcenter. Nytt återförsäljningsställe i centrum blir Medborgarservice i Stadshuset. Mer information kommer angående från vilket datum det kommer att vara möjligt att köpa bussbiljetter på Medborgarservice.

Senast uppdaterad: 2020-12-21