Förskolebarn som äter

Nya rekommendationer för barn i hushåll med covid-smitta

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Utgångspunkten från Folkhälsomyndigheten är att skola och förskola ska hållas öppna under pandemin. Detta eftersom både skola och förskola är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Pandemin har dock inneburit stora påfrestningar för skolans verksamheter.

Nu ändras rekommendationen avseende hushållskontakter: även symtomfria barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad Covid-19. Detta överensstämmer med den rekommendation som redan gäller för äldre elever. Förändringen syftar enligt myndigheten i första hand till att skapa lugn och arbetsro i verksamheten, så att fokus kan ligga på det pedagogiska arbetet. Bedömningen att barn generellt får milda symtom och inte är drivande i smittspridning kvarstår. Folkhälsomyndigheten noterar även att den nya rekommendationen kan innebära att vissa barn tillfälligt förlorar den trygghet som skolverksamhet utgör i vardagen. Myndigheten betonar att det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella negativa konsekvenser och arbeta för att begränsa dessa.

Senast uppdaterad: 2023-10-16