barn som spelar basket på en skolgård.

Ramar för avslutningsdag i för- och grundskola 2020

Med anledning av det rådande läget, med risk för smittspridning av Coronavirus, kommer avslutningar i för- och grundskola 2020 att få en annan utformning än vad som är brukligt.

Utbildningsförvaltningen har därför beslutat nedanstående ramar för anordnande av avslutningar vid kommunala för- och grundskolor.

Ramar för avslutningsdagar 2020:
  • Avslutning sker på respektive enhet
  • Avslutning sker i klass eller vid avdelning
  • Avslutning sker utan anhörigas deltagande
  • Social distansering inne och ute ska beaktas

Respektive rektor informerar berörda om dessa ramar och utformar avslutning därefter.

Studentexamen

Senast uppdaterad: 2020-05-05