Tre gula stadsbussar står vid hållplats.

Så här påverkar de nya skärpta råden resor och kommunikationer

Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Här i Bodens kommun trafikerar lokaltrafiken i oförändrad omfattning, även om vi har färre resenärer än normalt.

De nya föreskrifterna trädde i kraft 14 dec. De innehåller en ännu tydligare markering än tidigare av varje individs personliga skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. På samma sätt ska alla verksamheter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Här berättar vi mer om vad de nya föreskrifterna innebär konkret för dig i Boden.

Kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten skriver att ”Eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, utöver den mindre krets som du umgås nära med. För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel bör verksamheterna se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel, begränsa antalet passagerare per fordon, och informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.”

Här i Bodens kommun trafikerar lokaltrafiken i oförändrad omfattning under pandemin, även om vi har färre resenärer än normalt. Morgon och eftermiddag, när det är flest som reser med oss, körs Linje 1 och 2 med en högre frekvens; en buss var 20:e minut. Dagtid, kvällar och helger är det få resenärer, så det är lätt att hålla avstånd och ändå nyttja lokaltrafiken. Bussarna städas med en högre frekvens än tidigare och vi har begränsat antal platser i bussen för att du som resenär ska känna att det är tryggt att åka med oss.

Covid-19 faller under smittskyddslagen

Det innebär att du som misstänker att du blivit smittad måste söka vård för att testa dig. Du är också skyldig att testa dig om en läkare gör bedömningen att dina besvär eller omständigheterna tyder på att du kan ha en allmänfarlig sjukdom. Det kan till exempel vara att du har blivit kontaktad i samband med en smittspårning.

Du som har fått en sjukdom som är allmänfarlig måste följa de instruktioner du får av läkaren. Instruktionerna handlar om vad du ska göra för att inte smittan ska föras vidare. Du kan kontakta smittskyddsläkaren om du är missnöjd eller har synpunkter på instruktionerna du fick. 

Du är inte skyldig att genomgå behandling för sjukdomen, men du får inte smitta någon annan. Beroende på vilken sjukdom det är kan du tvingas till isolering om du inte vill genomgå behandling eller inte följer instruktionerna du får.

Senast uppdaterad: 2023-10-17