Stor byggnad på en höjd vid vatten.

Så undviker vi smittspridning i äldreomsorgen 

Samhällsspridningen av covid-19 har påverkat alla i Bodens kommun, i synnerhet äldreomsorgen. För att skydda våra äldre och personalen har vi genomfört en rad åtgärder.

Det är Bodens kommuns och ansvariga myndigheters gemensamma mål att brukare och personal inom vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån tillgänglig kunskap. Därför följs rådande rekommendationer i kommunens verksamheter. Åtgärder har vidtagits med vägledning från Socialstyrelsen, Region Norrbottens smittskyddsläkare, primärvårdsläkare och medicinskt ansvarig sköterska (MAS). 

På Bodens kommun tillämpas vård och omsorg enligt kohortmodellen. Det innebär att särskild personal ger omsorg till brukare med sjukdomssymtom medan friska brukare tas omhand av annan personal. På alla äldreboenden har man ställt i ordning särskilda sjukhussalar för de brukare som kan behöva extra vård och omsorg dygnet runt. Här kan sjuksköterska och vårdpersonal överblicka de sjukas behov på ett tryggt sätt.  

– När vi använt denna modell med sjuksal och kohortvård har inga nya fall uppkommit på boendet, säger Marie-Heléne Ståhl, verksamhetschef för äldreboenden, hemtjänst och biståndsbedömt trygghetsboende. 

Marie-Helene Ståhl

Det är alltid en läkare som beslutar om den medicinska behandlingen vid befarad eller konstaterad covid-19. Alla brukare med förkylningssymtom betraktas som befarad covid-19. Brukaren isoleras redan vid misstanke om sjukdom och vårdas enligt smittskyddsrutinerna.  

Skyddsutrustning och hygienrutiner

Bodens kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för användning av skyddsutrustning.  

– Det handlar mycket om kunskaper, att man vet vad man ska ha och när man ska ha skyddsutrustning. Vi har skyddsutrustning så det räcker, säger Marie-Heléne.  

All baspersonal, både tillsvidareanställda och vikarier, utbildas i basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.  

– Om du som medarbetare känner dig det minsta snuvig, hostig eller allmänt dålig åker du hem, då får du inte vara på jobbet. Sen är det jätteviktigt att veta att du ska vara hemma 48 timmar efter att du blivit symtomfri, säger Marie-Heléne.  

Nya rutiner i hemtjänsten 

Alla i hemtjänstpersonalen har en ryggsäck innehållande ett kit med skyddsutrustning, handsprit och en säck när de går ut på jobb och tydliga rutiner. En sköterska beslutar hos vilka brukare skyddsutrustning ska användas och när brukarna bedöms som friska, men hemtjänstpersonalen gör även egna bedömningar på plats. 

– När man kommer till brukaren gör man en bedömning om brukaren har någon form av förkylningssymtom. Om så är fallet går man ut i hallen, tar på sig skyddsutrustningen och ger insatsen. När det är färdigt tar man av sig skyddsutrustningen i hallen efter konstens regler, lägger den i säcken, knyter igen och går och slänger i brännbart. Sedan rapporterar man det till sköterskan, säger Marie-Heléne. 

Även social distansering tillämpas. Hemtjänstpersonalen håller ett avstånd på två meter till brukarna så långt det är möjligt.  

– I vanliga fall kanske man går och klappar om brukarna när man hälsar men nu håller vi distansen, säger Marie-Heléne. 

Information och dialog 

Varje måndag träffar förvaltningschefen Catharina Liljeholm och ledningsgruppen alla chefer i socialförvaltningen, alla legitimerade och alla fackliga för att informera och ha en dialog om läget. Verksamhetscheferna har även möten med chefer, skyddsombud och huvudskyddsombud. Det finns en handlingsplan från kommunledningen som implementerats på verksamheterna och riskbedömningar är utförda. 

– Just nu är det faktiskt ganska lugnt och läget är stabilt. Det är ganska hög sjukfrånvaro men det är ändå hanterbart, vi har både kunskap och erfarenhet. Vid ett möte tidigare i dag sa en av medarbetarna: “Även om det har varit tufft så har vi lärt oss mycket och vi lär varandra”, och det känns ju jättebra, säger Marie-Heléne.  

Allmänheten visar uppskattning 

Flera lokala företag har visat sin uppskattning genom att skänka lunchlådor, fika och dryck till personalen i äldreomsorgen, och även musikuppträdanden bakom fönstren på äldreboenden. 

– Det finns ett väldigt engagemang från andra som tycker att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och då blir man jättevarm i hjärtat. Så det är jätteroligt, i det här som är lite tufft. Baspersonalen, chefer och sköterskor har gjort ett enormt jobb! De har varit kanonduktiga, säger Marie-Heléne. 

Kontakt med anhöriga 

Det råder fortsatt besöksförbud på alla äldreboenden i kommunen. Undantag kan göras efter riskbedömning vid vård vid livets slut, vid inflyttning eller utflyttning. 

–  Vi tycker att det ska finnas möjlighet att finnas vid sin närståendes sida när slutet närmar sig, säger Catharina Liljeholm, förvaltningschef på socialförvaltningen. 

Nytt är att de som ska flytta in på ett äldreboende först ska testas för covid-19. Är testet negativt kan inflyttning ske, men är det positivt får en vänta tills en är frisk. 

På alla äldreboenden finns nu datorer som gör att brukare kan ha kontakt med sina anhöriga via videosamtal, genom plattformen Teams. För att underlätta kontakten mellan brukare och anhöriga har bland annat Ågården installerat plexiglas på uteplatsen. Där kan brukare och anhöriga sitta på var sin sida glaset och umgås utan smittrisk. 

Det finns i dag smittspridning i hela samhället och det kan därför även förekomma inom äldreomsorgen i Bodens kommun. För att värna om brukarnas integritet iakttas föreskriven sekretess och uppgifter om var och hur många fall som konstaterats lämnas inte ut offentligt, med undantag av fall där smittskyddsintressen kan överväga. Denna hållning har stöd från Socialstyrelsens bedömning.

plexiglas Ågården

 

Senast uppdaterad: 2023-10-13