Två stycken får i en inhägnad gård med personer som är medlemmar i livsmedelsklustret

Spirande livsmedelskluster

Bodens livsmedelskluster börjar ta form. I sensommar är förhoppningen att kunna ha en gemensam försäljningsyta för lokalproducerade livsmedel centralt i Boden.

Hållbarhet, hälsa, återbruk, ekologiskt, lokalproducerat och minskat svinn är några av kärnorden då styrgruppen i Livsmedelsklustret ringar in vad de vill arbeta med. Livsmedelsklustret bildades under 2019 med Bodens kommun som samordnare och lokala livsmedelsproducenter som drivande. På första träffen deltog ett 20-tal personer. Bara några månader senare är över 100 personer med i nätverket. Klustret har sitt säte i Boden men dess förgreningar sträcker sig ut i hela länet till både näringsidkare och hobbyodlare samt handlare och restauranger som är intresserade av närproducerat.

Styrgruppen består av Seija Fallemark, Sara Rezgui, Nina Vikström, Tord Lehman, Jenny Engström (Råne älvdal) och Pär-Anders Eriksson (Edeforsbygden). Från Bodens kommun är det Jörgen Nordqvist och Michaela Strömberg.

En tydlig målsättning är att etablera en gemensam försäljningsyta i centrumkärnan, på en plats som också kan bli ett showroom för återbruk. Klustret ska också arbeta för att öka intresset för närproducerat och höja Bodens självförsörjningsgrad av livsmedel.

– Jag ser det här som en möjlighet till direktförsäljning utan mellanhänder, från producent till konsument, förklarar Seija Fallemark, som driver företaget Svedjebruket i Unbyn och är engagerad i Reko-rutten.

Seija Fallemark, Nina Vikström och Sara RezguiFrån vänster: Seija Fallemark, Nina Vikström och Sara Rezgui.

Inspiration och kontakter

En gemensam organisation för livsmedelsproducenter gör det också lättare att hitta varandra och nya samarbeten, utbyta kompetenser och fungera som mentorer för varandra. 

– Min farhåga om jag ökar min produktion är hur jag ska få tillräckligt med lokalproducerad råvara till det jag förädlar. Jag hoppas kunna inspirera någon odlare, säger Sara Rezgui, Cloudberry Catering, som bland annat gör syrade grönsaker under varumärket Sur-Saras.

Gruppen berättar att många ofta odlar för eget bruk och självförsörjning, men med en säljkanal och nya kontakter skulle flera kunna gå från hobby till näring.

Nina Vikström, Morringen i Heden, lever både med självförsörjning och näring på sin gård som har funnits i familjen i generationer. 

– Det finns ett stort intresse hos konsumenterna idag att få veta hur djuren har det, vad de äter och så vidare, förklarar hon.

– Vi behöver ta tillbaka det sociala med att handla, som den gamla torghandeln, menar Sara Rezgui, och Seija Fallemark tillägger att storytellingen är en stor del av matupplevelsen idag.

Under våren kommer styrgruppen att arbeta vidare stegvis med fortsatt kartläggning, planering och strategi. Flera av medlemmarna i Livsmedelsklustret deltar eller har deltagit i kommunens satsning Tillväxtresan för företag som vill utvecklas.

– Från kommunens sida vill vi få fler att producera livsmedel och de som finns vill vi ska växa, säger Jörgen Nordqvist. 

Text: Anna Bergström
​Foto: Mats Engfors/Fotographic 

Senast uppdaterad: 2023-12-21