Tegelbyggnad med skylt som skvallrar om att det här är Svartbjörnsbyns skola. Det är vinter.

Svartbjörsbyns skola fortsatt stängd till 9 dec

Fortfarande är en stor del av personalen vid Svartbjörsbyns skola frånvarande. Beslutet att hålla skolan stängd förlängs därför fram till och med onsdag 9 dec.

En stor andel av personal vid Svarbjörsbyns skola är fortsatt frånvarande och endast marginell tillgång till vikarie finns att tillgå. Huvudmannen gör därmed bedömningen att skolverksamheten fortsatt måste hållas stängd på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten. Beslutet gäller fram till och med onsdag 9 dec. Huvudmannen kommer i separat ordning besluta om hur eleverna ska kompenseras för förlorad undervisning.

Under tiden som skolenheten är stängd ansvarar huvudmannen för att anordna omsorg till de elever som på grund av fysiska psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd som endast kan erbjudas i fritidshem samt till de elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet. Den omsorgen ska så långt som möjligt motsvara den verksamhet som eleven normalt skulle delta i.

Nytt besked om fortsättning efter onsdag den 9 december 2020 kommer att delges under onsdagen.  

Senast uppdaterad: 2020-12-04