Tegelbyggnad med skylt som skvallrar om att det här är Svartbjörnsbyns skola. Det är vinter.

Svartbjörsbyns skola öppnar åter 10 december

Undervisning i grundskolan och i fritidshemmet kommer att bedrivas med reducerad personalstyrka.

Svartbjörnsbyns skola öppnar åter för undervisning från och med imorgon torsdag 10 december. Undervisning i grundskolan och i fritidshemmet kommer att bedrivas med reducerad personalstyrka.

Vi uppmanar samtliga vårdnadshavare att noggrant följa Folkhälsomyndighetens och Bodens kommuns råd och anvisningar. Vi bedömer att personalsituationen fortfarande är ansträngd varför det är av särskild betydelse att vårdnadshavare är extra uppmärksamma vad gäller sina barns hälsa innan de går till skolan.

Senast uppdaterad: 2020-12-09