Lärare står och pekar i en bok intill några elever som sitter ner vid sina bänkar

Synpunkter på utredningen om grundskolan i Boden

Utredningen om hur grundskolan i Boden ska utformas för att ge en bra och jämlik utbildning väcker stort engagemang. Här ser du vart du kan vända dig för att framföra synpunkter.

Utredningen Grundskola 2020 har tagits fram av utbildningsförvaltningen för att visa hur skolan kan vara organiserad för att möta kommande utmaningar. Här kan du se vilka direktiv utredningen har haft och vart du kan vända dig för att framföra synpunkter antingen på själva utredningen (dvs fakta, resonemang och slutsatser) eller på vilka politiska beslut som bör fattas.

Senast uppdaterad: 2020-12-07