Illustration av avfallskärl mot grön bakgrund.

Turlista och information om din sophämtning 2021

Turlistan levereras med din faktura för renhållning. I den finns information om när sopbilen hämtar dina hushållssopor, hur du placerar dina avfallskärl samt annan viktig information om hur du sorterar dina förpackningar, tidningar och ditt matavfall. Turlistan gäller hämtning från en- och tvåfamiljshus och fritidshus.

Viktigt att tänka på gällande din sophämtning

Sortera för återvinning 

Alla förpackningar av plast (ja, även mjukplast), papper, glas och metall ska sorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. I Boden finns hela 36 stycken så det finns alltid en i närheten. I den gröna tunnan slänger du brännbart avfall så som sanitetsprodukter, blöjor, kuvert, uttjänta diskborstar och hushållspapper.  

Ditt matavfall blir drivmedel 

Matavfall läggs i avsedd biopåse eller papperspåse, i den bruna tunnan. Två rullar biopåsar delas ut varje höst och bör räcka om de används på rätt sätt. Använd inte dubbla påsar, förvara istället påsen i en ventilerad behållare håller den sig torr. Matavfallet omvandlas till fordonsgas som driver kommunens bilar och bussar. 

Akta fastfrysning i matavfallskärlet

Vintertid kan matavfall frysa fast i kärlet. Undvik det genom att lägga ut påsen så att den får frysa innan den läggs i kärlet, och ha en tidning eller äggkartong i botten. Se till att matavfallet inte sitter fast på tömningsdagen. Vid fastfrysning står fastighetsägaren själv för kostnaden för extratömning. 

Hämtning av grovavfall och deponi 

Grovavfall och deponi hämtas från villor en gång per år. Föranmäl hämtning senast fredag v.17. Ställ grovavfallet där du ställer dina avfallskärl inför v.19 som är veckan då det hämtas. Märk avfallet med grovavfall 

Grovavfall är avfall som inte ryms i avfallskärlen t.ex. trasiga och uttjänta saker som inte kan återanvändas. Du kan lämna tre kollin som inte får vara större än att en person kan lasta det på lastbilen. Småplock, max 15 kg, förvaras i säck eller kartong.

Farligt avfall & elavfall 

Farligt avfall och elavfall ska inte slängas i dina hushållssopor, utan sorteras ut och lämnas på din närmaste återvinningscentral. Elavfall kan också lämnas på SAVO, Gjutvägen 10. Fungerande elprodukter lämnas för återbruk i secondhandbutik eller på Återbruket på ÅVC. 

Håll ordning på tunnorna 

Avfallskärl ställs ut kvällen före tömningsdagen och flyttas från gatan efter tömning. De får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Innehållet ska ligga i förslutna påsar för att inte skräpa ner. Kärlen placeras vid tomtgränsen med handtag och hjul in mot fastigheten. Avståndet mellan kärlen ska vara minst en halvmeter, och ställ dem inte så nära brevlådor eller träd som kan skadas. 

Så placerar du dina avfallskärl

Har du inte fått ditt kärl tömt? Låt det stå kvar en extra dag och kontakta sen medborgarsservice via 0921 - 62 000 om kärlet inte tömts.

Ladda ner dokument
Turlista sophämtning 2021
Senast uppdaterad: 2020-12-08