En hylla med böcker i ett bibliotek. Grafik med Björknäsgymnasiets logotyp.

Undervisning vid individuella programmet inom gymnasiesärskolan bedrivs tillfälligt inte

På grund av hög sjukfrånvaro med anledning av Covid-19 kommer undervisning tillfälligt inte bedrivas vid individuella programmet inom gymnasiesärskolan.

Utbildningsnämnden har beslutat att undervisningen vid individuella programmet inom gymnasiesärskolan, Björknäsgymnasiet inte ska bedrivas från och med tisdag 8 december 2020 fram till fredag 11 december 2020.  Beslutet tas med anledning av att en så stor andel av personalen är frånvarande på grund av Covid-19 smitta att verksamheten tillfälligt inte kan bedrivas.

 

Senast uppdaterad: 2020-12-07