Vy över Boden centrum i solnedgång

Utredningen Grundskola 2020 har presenterats

Utredningen presenterar tre alternativ till framtida skolstruktur. Utbildningsnämnden behandlar utredningen i januari och därefter går frågan till kommunfullmäktige för beslut.

Utredningen Grundskola 2020 har den 2 december presenterat tre alternativ till en framtida skolstruktur för centrum och centrumnära bostadsområden i Bodens kommun. (Skolenheter på landsbygden har behandlats i den s k Landsbygdsutredningen.)
Samtliga alternativ innehåller förslag till förändrade upptagningsområden i syfte att utjämna de nu rådande socioekonomiska mönstren i grundskolorna. De tre alternativen med dess varianter förutsätter alla omfattande investeringar för uppgradering av de kommunala skolornas lokaler och lärmiljöer till modern standard.

Kommunen har ännu inte tagit några beslut om utredningen. Utbildningsnämnden tar ställning till Grundskola 2020 den 28 januari. Därefter går frågan upp för beslut i kommunfullmäktige, preliminärt 22 februari.

Senast uppdaterad: 2020-12-03