Flygfoto med ritad blå linje över Luleälven som visar var VA arbetet kommer att genomföras

VA arbete på Lule älven

Tisdagen den 10 mars 2020 påbörjas VA-ledningsarbete på Lule älven mellan Laforsudden och Kusön enligt markerat område i kartbild. Arbetet innefattar sänkning av VA-ledning med hjälp av vikter, vilket innebär att isen på markerat område kommer sågas upp. Öppna nyheten för mer information.

Tisdagen den 10 mars 2020 påbörjas VA-ledningsarbete på Lule älven mellan Laforsudden och Kusön enligt markerat område i kartbild. 
Arbetet innefattar sänkning av VA-ledning med hjälp av vikter, vilket innebär att isen på markerat område kommer sågas upp.
Aktuellt område kommer markeras med käppar, varningsljus samt skyltar.
En överfart för skotertrafik kommer anordnas på sträckan, vilket också kommer markeras med skyltar.
Området beräknas vara avstängt fram till islossningen. 

Senast uppdaterad: 2020-03-11