Kartbild som visar var VA arbetet kommer att genomföras

VA arbete på Vitträsket i Sörbyn

Måndagen den 13 januari 2020 påbörjas VA-ledningsarbete på Vitträsket i Sörbyn enligt markerat område i kartbild. Arbetet innefattar sänkning av VA-ledning med hjälp av vikter, vilket innebär att isen på markerat område kommer sågas upp. Öppna nyheten för mer information.

Måndagen den 13 januari 2020 påbörjas VA-ledningsarbete på Vitträsket i Sörbyn enligt markerat område i kartbild. 
Arbetet innefattar sänkning av VA-ledning med hjälp av vikter, vilket innebär att isen på markerat område kommer sågas upp. 
Aktuellt område kommer markeras med käppar, varningsljus samt skyltar.
Två stycken överfarter för skotertrafik kommer anordnas på sträckan, vilket också kommer markeras med skyltar.
Området beräknas vara avstängt till mitten av februari 2020, eller till när isen blivit tillräcklig tjock, ca 10-15 cm.

Senast uppdaterad: 2019-12-20