Flygfoto med vy över centrala Boden. Soligt väder med lätta molnslöjor.

Vattenskoter förbjudet utom i allmänna farleder – med få undantag

Nu när sommaren är här vill Bodens kommun passa på att informera om vattenskoterkörning.

Körning i sjöar och vattendrag kan orsaka skada och störning på både människor, djur och natur.

Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka störande oljud och buller.

Skador på människor och djur: En olycka kan lätt uppstå om man kör i närheten folk som badar. Ruvande fåglar kan få boet översköljt av svallvågor och simmande fåglar med ev ungar kan skadas eller rent av dödas.

Påverkan på vattenmiljön: Grunda vatten med mjuka bottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk och dessa bottnar skadas av jetstrålarna från vattenskotern.

Det är därför viktigt att all användning av vattenskoter sker med gott omdöme och på platser där det är tillåtet. Vattenskoter får endast köras i allmänna farleder och i vissa områden i Norrbotten som Länsstyrelsen godkänt.

I Bodens kommun saknas områden där körning med vattenskoter är tillåten.

På Länsstyrelsen hemsida finns uppgifter om de områden i Norrbotten där körning är tillåten.

Senast uppdaterad: 2020-07-07