Bilden visar arbetssättet PAX och BIIM.

“Vi ska bli världens bästa klass”

Alla kommunala lågstadieskolor i Boden ska införa PAX för att skapa klasser med trygghet, glädje och studiero. – Vår första utvärdering på sex klasser visar att oro i klasserna har minskat med 72 procent, säger Maria Jornevald, skolpsykolog vid Bodens kommun.

Klass 2 på Fagernäs skola har jobbat med PAX sen i höstas. På väggen i klassrummet hänger ett grönt inplastat ark med rubriken PAX. Det här är klassens klassrumsvision. Här har eleverna skrivit ner saker de vill se, höra, göra och känna mer av, så som leenden, komplimanger och vänliga ord. Intill finns ett rött ark med rubriken Bliim, där eleverna kommit fram till saker de vill ha mindre av, exempelvis påminnelser, tjat och prat. Visionen är klassens gemensamma väg till att bli världens bästa klassrum som innebär ett lugnt och tryggt klassrum med god studiero. Visionen är första steget i arbetet, sen har klassen successivt introducerats till en hel pedagogisk verktygslåda. När barnen ska svara på vad som är bra med metoden, räcker alla upp handen och vill berätta. 

– Man får till exempel beröm om man berömmer andra, så PAX är ett hjälpmedel där vi lär oss bli snällare och mer omtänksamma, säger eleven Alve Lindström. 

Utvalda klasser 

Samtliga lågstadieskolor i Boden ska innan höstterminen 2020 ha blivit introducerade i PAX. I startfasen är det några utvalda klasser, främst i årskurs ett och två, som fått PAX-utbildning av Elevhälsan. Idag jobbar Fagernäs, Prästholmen och Unbyns skola med metoden. Näst på tur är Mårängskolan och Svartbjörnsbyns skola. 15 l Boden Bild Nr.1. 2020 

– Alla skolor har chansen att prova, sen får rektorn avgöra om de ska fortsätta arbetet, säger Maria Jornevald. 

Läraren Marita Förare kliver in i klassrummet och blåser försiktigt i ett munspel och plötsligt tystnar klassen. Alla elever, en efter en, gör ett fredstecken med pekfingret och långfingret för att visa att man uppmärksammat att lektionen startat. Pax är ett latinskt ord som betyder fred, därav fredstecknet. 

Maria Jornevald, skolpsykologMaria Jornevald.

Goda hälsoeffekter 

Bakgrunden till att man valt att arbeta med denna metod i Bodens kommun är att det under elevhälsosamtalen framkom att det fanns mycket oro i klasserna. PAX var en naturlig åtgärd eftersom både internationell forskning och en svensk pilotstudie vid Karolinska institutet visar på breda hälsoeffekter, berättar Maria. Forskningen visar att hyperaktivitet hos barnen går ner, att samarbetet i klasserna ökar och att även lärarnas stress minskar. Och Boden skiljer inte ut sig. Den första ut-värderingen av sex klasser som har arbetat med PAX i fem månader visar på ett strålande resultat: störande och ofokuserade handlingar har minskat med 72 procent. 

– Det är en fantastisk siffra, men inte helt olik det vi sett i internationell forskning och den svenska pilot-studien som visat på liknande resultat, säger Maria. 

Verktygslåda 

Klassens gemensamma vision är ett konkret verktyg men de har också PAX-spelet, där olika lag ska försöka få bra PAX och undvika Bliim för att vinna en överraskning. Forskning visar att spelet ger störst effekt på beteende, eftersom eleverna vet att även du måste sköta dig för att jag ska få en belöning. På så sätt ökar samarbetet. 

– Förut var vi ganska högljudda i korridoren när vi kom in från rasten och det är vi inte mer. När man inte pratar så mycket får man mer arbetsro, säger eleven Alice Nilsson. 

Röstläge är en del av metoden, eleverna får lära sig vilken röst de ska använda i olika situationer. Fem meters-rösten behöver man exempelvis använda när hela klassen ska höra, fem centimeters-rösten till den lilla gruppen. Det finns också konkreta förslag på vad man kan göra av alla händer och fötter när läraren ber en vara stilla eller när man står i matkön. 

– I stället för att säga “dämpa dig” till eleverna så ger man här vägledning så att de förstår vad de ska göra, säger Maria. 

PAX-verktygen har gett klassen hjälpmedel att fokusera på bra sakerna som eleverna gör och säger till varandra. Det betyder att elever och lärare jobbar med viktiga värdegrundsfrågor flera gångar varje dag. 

– Ja, vi försöker ju hela tiden få mer PAX än Bliim och det är jätteroligt, säger eleven Vera Daleke. 

– Tycker ni att vi lyckas med det? frågar Marita och hela klassen ropar “JAAAA!”. 

– För att? fortsätter Marita. 

– För vi ska bli världens bästa klass!

Senast uppdaterad: 2023-10-31