Vy över Boden Business Park med texten "Både pandemin och miljön kräver att vi blir mer resurseffektiva och hållbara"

Boden Business Park samlar kompetens

En mötesplats för människor och företag med innovativa och kreativa idéer. På Boden Business Park samlas samtidens och framtidens stjärnor, med Boden Gamecamp och Filmpool Nord, restaurang, hotell och många andra verksamheter som gör Boden Business Park till Norrlands största vardagsrum.

Boden Business Park har gått från ett 30-tal personer till 300 sedan starten, och expansionen bara fortsätter. Bodens resa från tjänstemannastad till innovativ industristad har gått snabbare än någon kunde ana. Men hur började det? Thomas Fägerman, vd Boden Business Park, berättar:

– Boden är ju en liten stad som traditionellt har varit en tjänstemannastad, med Försvarsmakten och ett sjukhus men utan egen industri. När man sedan lade ner försvaret och flyttade sjukhuset, vad fanns det då kvar? Inte så mycket. Och det var då, en bit in på 2000-talet, man började fundera. Vad ska vi göra? Vilka tillgångar har vi? Hur ska vi hitta förutsättningar för ett nytt näringsliv?

Där började resan. Det visade sig att det fanns gott om kloka och nyskapande idéer. Med det ökande behovet av digitalisering och datacenter insåg man att Boden hade ett strategiskt utmärkt läge just för den typen av elintensiva verksamheter.

– Om det är något vi har god tillgång på här är det el, något som datacenter är i stort behov av.

Här fanns också en infrastruktur med byggnader och så vidare, efter att Försvarsmakten och sjukhuset lagts ner.

2010 drog man igång ett offensivt arbete för att attrahera nya industrier till Boden eller, som Thomas Fägerman säger, ta världen till Boden. Idag har den slutna försvarsstaden omskapats till en öppen kommun som välkomnar investerare från både Sverige och utlandet.

– I och med arbetet insåg vi också att vi behövde tillgång till mark och el och även snabba beslutsprocesser. Där hade vi en fördel, tack vare att Boden är en liten och välorganiserad kommun. Vi kan fatta snabba beslut, vilket underlättar för företag och verksamheter som vill etablera sig, parallellt med att vi skapar förutsättningar för byggbar mark, säger Thomas Fägerman.

Det var så Plug and Play föddes. Området på cirka 70 hektar, som tidigare tillhörde AF1, Norrbottens arméflygbataljon hade först sålts till privata entreprenörer, men nu köpte kommunen tillbaka området och började planera det för bland annat datacenter. Här finns en hållbar infrastruktur, med exempelvis förnyelsebar el och fordonsgasproduktion baserad på matavfall.

Materialet återvinns och energiutvinns. Gamla investeringar och kunskaper kombineras med energisymbiosen.

– Det handlar om att gå från isolerade satsningar till att knyta ihop dessa i industriområden som ska möjliggöra etableringar för nya företag, något som också sammanfaller med samhällets behov i övrigt. När vi får spillvärme över från elintensiv industri så arbetar vi hela tiden med att återanvända den. Vi bygger ett nytt, smart ekosystem och har blivit en nod häruppe på Nordkalotten, säger Thomas Fägerman.

Parallellt med Plug and Play utvecklades företagsparken Boden Business Park, för att ta företagen till Boden och göra Boden redo för världen. För fem år sedan förde dåvarande Skapa, numera Boden Business Park, en tynande tillvaro.

Företagshotellet som byggdes för IT-branschen under mitten/slutet av 1990-talet blomstrade på och behövde byggas ut i omgångar. Därefter följde en period av utflyttning och när byggnaderna togs över och Boden Business Park skapades för fem år sedan hyste de en handfull företag med ett 30-tal anställda. Idag finns det drygt 50 företag och 300 personer kommer dagligen till Boden Business Park för att arbeta eller studera.

Idag är Boden Business Park en modern mötesplats som möjliggör för människor och företag att mötas, umgås och utbyta idéer. Här finns fina moderna kontorsytor och coworking ytor som skapar möten och attraherar människor med starka idéer, inte minst inom spelindustrin med Boden

Gamecamp som en integrerad del av parken. Med allt under samma tak – hotell, restaurang, konferensmöjligheter – har Boden Business Park blivit Norrlands största vardagsrum för innovationer och kreativitet.

– Både pandemin och miljön kräver att vi blir mer resurseffektiva och hållbara. Boden Business Park är ett sätt att samla kompetensen för både produktion och utvecklingsarbete och vi har samarbeten med många andra aktörer, bland annat universitet och yrkesskolor. En avgörande faktor för att detta blivit möjligt är att det funnits en politisk enighet att gå just åt det här hållet. Det är en stor styrka, avslutar Thomas Fägerman.

Senast uppdaterad: 2023-11-03