Kommunalråd Claes Nordmark på en äng i en blå kostym, leende mot kameran.

Boden och Luleå i gemensam uppvaktning till regeringen inför den gröna samhällsomställningen

Kommunledningarna i Boden och Luleå går nu in med en gemensam skrivelse till regeringen. Kommunerna är ense om ambitionen att fungera som en föregångsregion i arbetet med att genomföra en hållbar samhällsomställning i samband med etableringen av H2 Green Steels nya stålverk.

I skrivelsen redogörs för hur samhällsomställningen är tänkt att bedrivas; i fyra delområden som täcker Leva och bo, Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Näringslivsutveckling. Men det kommer att kräva omfattande insatser som ska genomföras under en komprimerad tidplan.

Målet är att visa hur en hållbar samhällsutveckling kan genomföras och utvecklingen som planeras kommer att kunna fungera som en pilot för det hållbara samhällsbyggnadsarbetet nationellt likväl som internationellt. Totalt beräknas arbetet med att driva utvecklingsprojektet kosta cirka 151 miljoner kronor.

- Norrbotten och Västerbotten leder i dag den gröna industrirevolutionen. Boden och Luleå både kan och vill driva utvecklingen och den gröna samhällsomställningen här uppe. Det är en satsning av nationellt intresse och vi är mycket nöjda med den konstruktiva dialog som förts i frågan med regeringen så här långt. Vi vill fortsätta den dialogen, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden.

- Våra två städer har goda förutsättningar för att samverka och gå först. Vi blir båda stål- och vätgasstäder i en gemensam industriregion och vi ska vara hållbara i hela samhället inför framtiden. Då krävs också en region som ska vara intressant för alla människor att leva, bilda familj och driva verksamhet i. Det kräver att vi samlar både myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Erfarenheterna av en sådan process kan vara av stort värde även för andra kommuner, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Kontakt /

Claes Nordmark, 070-234 24 27
Carina Sammeli, 073-074 38 11

Senast uppdaterad: 2021-06-15