Vy över mark i Svartbyn.

H2 Green Steel bygger storskalig fossilfri ståltillverkning i Boden-Luleå

Företaget H2 Green Steel (H2GS AB) och Bodens kommun har upprättat en avsiktsförklaring för förvärvandet av det 500 hektar stora markområdet i Norra Svartbyn, SIP (Svartbyn industrial park). Syftet är att skapa en unik integrerad industripark där man med vätgasbaserd grön energi ska producera fossilfritt grönt stål.

Det är den nuvarande ägaren Bodens kommun och bolaget H2 Green Steel (H2GS AB) som nu offentliggör planerna för utvecklingen av området strax norr om Boden. Projektet innebär att Boden tillsammans med Luleå nu blir en högst aktiv och drivande part i en av de största satsningarna och omställningarna i Sveriges industriella historia.

- Vi i Boden är väldigt glada över att H2 Green Steels etablering nu blir verklighet. Vi har arbetat länge med dem kring etableringen och det är ett väldigt bra samarbete. Nu visar vi tillsammans vägen in i en ny fas av den gröna industrirevolutionen och det som kommer att ta form här i Boden blir helt unikt, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

- Genom satsningen på fossilfritt grönt stål skapar vi ett hållbarare samhälle och bidrar till utvecklingen av vår region och vi ska nu kraftsamla med den kompetens som finns i närområdet. Att vi tillsammans med Luleå kan vara med och bidra till att revolutionera svensk stålproduktion känns väldigt spännande, säger Claes Nordmark.

- Det här är det största som har hänt Boden sedan Bodens fästning byggdes på tidigt 1900-tal och det kommer att förändra Boden, Luleå och Norrbotten för all framtid, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Den helt integrerade produktionsprocessen inkluderar en av Europas största gröna vätgasfabriker som kommer att bana väg för möjligheten för produktion av grönt kvalitetsstål. Vätgastekniken är den del av den klimatsmarta produktionslösningen som i Boden ska ersätta den traditionella masugnstekniken med bl.a stora utsläpp av koldioxid (co2) som följd. Etableringen på Svartbyn Industrial Park kommer att skapa helt nya förutsättningar för att möta och accelerera den nödvändiga globala omställningen. Stålproduktionen beräknas starta redan 2024.

- Det här är en historisk svensk industrisatsning som kommer att transformera den europeiska stålindustrin i grunden och ha en avgörande betydelse för klimatomställningen. Vi är otroligt glada att kunna genomföra den här satsningen i just Boden och Luleå, och jag vill varmt tacka kommunledningarna för ett mycket gott samarbete, som nu fortsätter. Vi delar visionen att utveckla Norrbotten till ett världsledande kunskapskluster inom fossilfri ståltillverkning. Det här är början på ett nytt, spännande framtidskapitel, säger Carl-Erik Lagercrantz, Styrelseordförande i H2 Green Steel

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 för att bygga en storskalig fossilfri stålproduktion i Norrbotten. H2 Green Steel kommer att producera 5 miljoner ton fossilfritt stål innan år 2030, och kommer därmed att bidra till klimatomställningen av den europeiska stålindustrin, en av industrierna med störst koldioxidutsläpp. H2 Green Steel kommer att etablera sin verksamhet i Boden-Luleå. Grundare och största ägare är Vargas, som också är medgrundare och en av de största ägarna i Northvolt.

Senast uppdaterad: 2022-03-03