Bilden visar en förpackning med vaccin mot Covid-19. Just denna förpackning innehåller Modernas vaccin, ett av de vaccin vi använder i Sverige.

Håll ut, vaccination pågår!

Hittills har ungefär 26 000 vaccindoser delats ut i länet. Tempot styrs framför allt av hur mycket vaccin som finns tillgängligt. Norrbotten har hunnit vaccinera en något större andel av befolkningen än resten av landet.

Under den tid som vaccineringen har pågått har man lärt sig mer om hur vaccinet fungerar. Bland annat att tiden mellan dos 1 och dos 2 kan förlängas upp till 9-12 veckor (beroende av vaccinsort). Det är bra, eftersom vi då kan vaccinera fler och vaccinet skyddar ganska bra redan efter första dosen.

Här i Boden har vi hunnit ganska långt. 

Senast uppdaterad: 2023-10-16