Drönare över träsket

Länsstyrelsen utövar tillsyn enligt den nya pandemilagen

Lagen gäller fram till 30 sep, men kan förlängas.

Från den 10 januari gäller den nya pandemilagstiftningen. Lagen är i första hand tidsbegränsad fram till 30 september och ger regeringen eller myndigheter möjlighet att utfärda bindande föreskrifter i syfte att begränsa spridningen av covid-19. Det kan handla om regler för idrottsanläggningar, badhus och butiker, men även för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och lokaler som uthyrs för privata sammankomster.

Det är länsstyrelserna som utövar tillsyn och kontrollerar att lagen och föreskrifterna följs. I första hand kommer tillsynen att bedrivas genom råd, information och uppmaningar till verksamheter. Målet är att verksamheten frivilligt ska rätta till brister. Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen i Norrbotten informerar på sin hemsida om hur tillsynen utförs.

Senast uppdaterad: 2024-04-22