Sattelitbild visar hur skidspåret dras om förbi arbetet med den nya Kvarnbäcken

Nu bygger vi Kvarnbäcken

Arbetet med vår nya dagvattenanläggning på Kvarnängen innebär vissa störningar för främst skidåkare.

Ett större arbete påbörjas nu på Kvarnängen för att bygga vår nya reningsanläggning för dagvatten. Arbetet kommer att innebära en del störningar. Främst drabbas skidspåret som dras om och kommer att gå i samma dragning som gång och cykelvägen förbi arbetsområdet (se kartbild). Vi ber om överseende med detta och ber alla skidåkare att ta hänsyn till att det kan vara sandat/grusat på gång och cykelvägen.

Arbetet innebär också en del tung trafik i området och att delar av Kvarnängen spärras av. Huvuddelen av arbetet i grönområdet kommer att pågå fram till när snön smälter, och till sommaren kommer arbetet med att plantera växter att genomföras samt att anläggningen ansluts till dagvattensystemet och tas i drift.

Bygget av dagvattenanläggningen är en del av de förbättringsinsatser som pågår i området, där det sedan tidigare uppförts en ny grillplats och ett utegym. När Kvarnbäcken är färdig kommer den både att göra området mer attraktivt för bodensare och besökare samt minska föroreningarna som släpps ut i Bodträsket. Dagvattenprojektet har finansierats till 90% av Naturvårdsverket.

Frågor om detta kan ställas till:

Nils Hansson

Samhälsbyggnadsförvaltningen

0921-62795

eller  

Urban Lidström

Argocon

Senast uppdaterad: 2021-02-10