Gul röstsedel läggs i kuvert

Översyn av valdistrikt inför de allmänna valen 2022

Året före de allmänna valen till riksdag, kommun och region/landsting gör kommunen en översyn av valdistriktsindelningen. Valnämnden har presenterat ett preliminärt förslag som invånarna har möjlighet att lämna synpunkter på senast 30 april.

Valnämnden ser nu över valdistriktsindelningen inför de allmänna valen 2022. Nämnden kommer att lämna ett förslag till kommunfullmäktige i juni och fullmäktiges beslut ska därefter granskas av länsstyrelsen för att kunna träda ikraft.

Innan valnämnden lämnar sitt förslag till kommunfullmäktige önskar nämnden få in synpunkter på det preliminära förslaget. Synpunkter kan lämnas senast 30 april för att hinna beaktas vid nämndens möte 6 maj.

Senast uppdaterad: 2023-10-13