Om slaktavfall i älgjaktstider

Om slaktavfall i älgjaktstider

Nu när älgjakten kommer igång finns risk att det uppstår slaktavfall. Det som är nytt från i år är att Bodens återvinningscentral inte längre har möjlighet att ta emot slaktavfall. Det är eftersom anläggningen inte har de tillstånd som krävs

Slaktavfall från vilt kan lämnas i skogen, på egen mark eller med markägarens tillstånd. Tänk på att slaktavfall kan dra till sig både rovdjur och husdjur, så det bör inte lämnas nära bebyggelse eller intill vandringsleder, motionsspår och liknande. Ett riktvärde på avstånd till bebyggelse är minst 2 km.

Om slaktavfall lämnas nära bebyggelse ska det grävas ner så pass djupt att det inte drar till sig rovdjur eller skadedjur. Man får inte gräva ner slaktavfall i närheten av vattendrag eller grundvatten.

Stora mängder slaktavfall från vilt ska inte lämnas eller grävas ner på samma plats, utan lämningsplats eller nedgrävningsplats bör flyttas mellan åren.

Slaktavfall får inte slängas i kärl för matavfallsinsamling. Det är de bruna tunnorna.  

Senast uppdaterad: 2021-09-01