varselklädd kvinna framför belyst tält med bord och prylar.

Pop up-återbruk gånger tre 

Bodens kommun anordnar pop up-återbruk med mobil återvinningscentral på Sveafältet, Prästholmen och i Sävast. Här kan bodensarna både lämna och hämta gamla prylar för återbruk och lämna in grovavfall för återvinning. 

Hösten 2020 anordnade Bodens kommun för första gången en pop up-återbruk på Sveafältet i Boden. Arrangemanget blev en succé med ett stort in- och utflöde av prylar i återbrukstältet. Nu är det dags igen, på tre olika platser i Boden.

– Det känns roligt att vi äntligen kan komma igång med pop up-återbruk och återvinning. Tanken är ju att tillgängliggöra avfallshanteringen, för de som har långt till ÅVC eller som inte har tillgång till bil och att få fler att upptäcka återbruk, säger Sara Olsson, avfallsingenjör på Bodens kommun. 

På plats kommer det att finnas ett återbrukstält där man kan lämna och hämta prylar och möbler för återbruk, en container för grovavfall och en bil för farligt avfall. Här finns även personal som hjälper till med att sortera. Fritidsbanken är också med på evenemanget och samlar in fritidsutrustning för utlåning. 

Syftet med evenemangen är att Boden ska klättra uppåt på avfallstrappan, det vill säga minska mängden avfall och i stället öka graden återbruk och återvinning på vägen mot ett cirkulärt samhälle. Popup-återbruk och återvinning arrangeras av Bodens kommun i samverkan med Bodenbo (Sveafältet och Prästholmen), Återvinningen (Sävast och Prästholmen). Återbruka Boden (Sveafältet) och Fritidsbanken.

När och var?

Sveafältet

Tid: Tisdag 18 maj 2021 klockan 17:00-19:00 
Plats: Drottninggatan 43, parkeringen bakom Coop Svea 

Sävast 

Tid: Onsdag 19 maj klockan 17:00-19:00 
Plats: Fruktvägen 5, grusytan intill Träffpunkten 
Här finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall

Prästholmen 

Tid: Onsdag 2 juni klockan 17:00-19:00 
Plats: Grusyta intill återvinningsstationen på Iduns väg

 

Senast uppdaterad: 2024-01-22