Skiss över Mårängsskolans nya skolbyggnad. En lång och stor skolbyggnad i två våningar.

Så blir nya Mårängskolan

Vi påbörjar nu byggnationen av Mårängskolans nya huvudbyggnad.

Sävast är Bodens snabbast växande område och det märks inte minst på Mårängskolan som börjar bli för trång. Därför är Måräng först ut att få en uppdatering när vi nu ser över kommunens grundskolor. Vi påbörjar nu byggnationen av en ny skolbyggnad i två våningar med bland annat klassrum, matsal och gymnastikhall. Byggnaden blir ett komplement till nuvarande lokaler, som också kommer att renoveras.

Byggnationen kommer att ske i etapper. Först påbörjas rivningen av nuvarande Golfkullens förskola. Detta är nödvändigt för att kunna skapa ordentliga zoner för bussar och bilar och på så vis få ordning på trafiksituationen vid skolan. Därefter, sommaren 2021, påbörjas byggnationen av den nya byggnaden och dess utemiljö. Byggnaden beräknas vara redo för inflyttning till höstterminen 2023, varefter befintlig byggnad kommer att renoveras fram till höstterminen 2024.

 

Senast uppdaterad: 2021-03-24