bodån höga flöden

Snart kommer vårfloden

I och med att snön smälter varje år så bildas det större vattenmängder än normalt. Då snö smälter i fjällen så kan vattendrag längs med älven drabbas. Inför vårfloden sänker Bodens energi vattennivåerna uppströms för att minska risken för översvämningar vid höga flöden i Bodens tätort.

Varje år jobbar vi för att minska risken för översvämningar när vårfloden kommer. Arbetet sker i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Bodens energi som under början av maj har veckovisa avstämningsmöten med prognos för kommande vecka. Bedömningen nu är att smältvattnet inte kommer störa oss nämnvärt. Anledningen till den bedömningen är att det varit relativt lite snö i fjällen den gångna säsongen. Har du frågor kring arbetet kan du kontakta säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir på telefon 0921-62301.

Senast uppdaterad: 2021-04-23