Svara på 20 frågor om utveckling av näringslivet i Bodens kommun för bättre stöd

Svara på 20 frågor om utveckling av näringslivet i Bodens kommun för bättre stöd

Bodens kommun genomför en enkätundersökning som består av 20 relevanta frågor med syfte att få en uppdaterad bild av nuläget och framåt för att kraftsamla och vidta rätt åtgärder i vårt näringslivsarbete.

Vi är tacksamma om du vill ta dig tiden att svara på enkätundersökningen. Den tar cirka fem till tio minuter att fylla i och du bidrar med mycket värdefull information till vårt fortsatta arbete.

Du medverkar anonymt i undersökningen men på sista sidan i enkätundersökningen finns möjlighet att frivilligt lämna namn och kontaktuppgifter, därav samtyckesrutan längst ner på sidan. Du måste alltså bocka i samtyckesrutan för att komma vidare till frågorna men du behöver inte fylla i dina kontaktuppgifter på sista sidan.

Enkätundersökningen genomförs av Boden Business Park på uppdrag av Bodens kommun och resultatet hanteras av båda parter.

Har du frågor gällande enkätundersökningen? Kontakta någon av våra näringslivsutvecklare Jörgen Nordqvist, tel 070-650 80 19, e-post jorgen@bodenbusinesspark.se eller Michaela Strömberg, tel 070-206 63 84, e-post michaela@bodenbusinesspark.se.

 

Enkätundersökningen med endast 20 frågor hittar du här (länken öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad: 2021-03-08