Äldre människor som sitter i soffan och äter tårta på Erikslunds äldreboende när boendet firade 10 år 2018.

Tårtkalas på äldreboenden i Boden!

På måndag 25 jan bjuder socialnämnden på tårta för dem som bor på kommunens äldreboenden och för personal inom äldreomsorgen. Skälet till firandet är att alla som bor på kommunens äldreboenden nu har kunnat få sin andra vaccindos.

 

- Nämnden och förvaltningsledningen vill verkligen tacka alla som har varit med om att på kort tid förbereda och genomföra vaccinering av en väldigt utsatt grupp, kommenterar socialchefen Catharina Liljeholm. 

På måndag blir det stort tårtkalas i Boden, naturligtvis med coronasäkra avstånd. Orsaken är att kommunens vaccinationsarbete nått en viktig milstolpe: alla som bor på kommunens äldreboenden har erbjudits sin andra vaccindos. Dessutom har vaccineringen av personal inom vård och omsorg för äldreboende och hemtjänst inletts med den första dosen. Inom hemsjukvården har ungefär 300 av 400 personer fått sin första vaccindos. 

- Det är ett litet, men innerligt menat, tack till alla som gjort det möjligt att på mycket kort tid planera, förbereda och genomföra vaccineringen, parallellt med den extra belastningen från pågående pandemi. Personalen från olika enheter och kategorier har verkligen ställt upp för varandra över verksamhetsgränserna. Alla har varit besjälade av att vara med och se till att våra äldre ska få sina vaccindoser, så att den här väldigt utsatta gruppen ska få bästa möjliga skydd, kommenterar socialchefen Catharina Liljeholm. 

Kommande vecka går arbetet vidare inom hemsjukvården. Då får även boende på Björknäsgården sin andra vaccinering. Veckan därpå inleds vaccineringen inom Boende & Stöd, exempelvis för den som bor i gruppboende. 

- Därefter är kommunens insatser i vaccinationsprogrammet genomförda. Vaccination av allmänheten inklusive den som har hemtjänst ligger under regionens ansvar. Det gäller egentligen även vaccination av vår personal, men där har vi kommit överens med regionen om att kommunen sköter den insatsen, berättar Catharina Liljeholm.  

Att omsorgstagare och personal har vaccinerats innebär inte att socialförvaltningen släpper på vaksamheten och försiktigheten när det gäller covid-19. 

- Alla skyddsåtgärder ligger kvar tills vidare. Vi vill gärna se att vaccineringen av allmänheten har hunnit en bit på väg och att smittspridningen sjunker ordentligt innan vi lättar på reglerna. Sen följer vi naturligtvis med stor uppmärksamhet beskeden från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, kommenterar Catharina Liljeholm.

Bilden är från Erikslundens äldreboendes 10 år jubileum (2018). 

Senast uppdaterad: 2021-01-25