Björknäsgymnasiet i Boden

Uppdaterat: Björknäsgymnasiet planerar för undervisning på plats fr o m 1 feb

Förslaget innebär att alla elever inte är i skolan samtidigt, utan det blir en växling mellan distansundervisning och undervisning på plats.

Det har funnits ett förslag om att Björknäsgymnasiet skulle blanda distansundervisning med undervisning på plats i skolan från och med onsdag 27 jan. Inriktningen är dock att använda hela denna vecka (25-29 jan) till att planera för elevernas närvaro; alltså vilka elevgrupper som ska vara på plats vid vilka tider. Undervisning på plats skulle i så fall inledas fr o m 1 feb. Information om vilka klasser som ska vara på plats respektive dag lämnas direkt till eleverna.

För den som åker buss till skolan påminner vi om de allmänna råden gällande munskydd på kollektivtrafiken som gäller från 7 jan. Munskydd bör bäras mån-fre kl 07-09 samt kl 16-18 av alla resenärer som är födda före 2005.
Senast uppdaterad: 2021-01-26