Bild till nyheten om ny design på Bodenappen.

Bodenappen har fått nytt utseende

Under hösten 2022 har Bodenappen fått ett nytt utseende. Med det har kommit att några nya funktioner har tillkommit och några gamla har gjorts bättre. Som vanligt när appen uppdateras önskar vi få in dina åsikter så vi kan göra den ännu bättre, tillsammans. Maila in dem på bodenappen@boden.se.

Gamla funktioner som blivit mer överskådliga är busstidtabellerna och sophämtningsturlistan. De har brutits ner och gjorts som enskilda sidor i stället för att allt ska vara i en pdf- fil. Busstiderna som är uppdelade efter linjer och turlistorna för sophämtning är de som fått mest kärlek. Där har varje turlista fått en egen sida så du lättare får en överblick om när just ditt sopkärl töms.

E- tjänster och matsedlar i Bodenappen

En uppskattad del som kommer finnas kvar är matsedlar. Skillnaden nu är att det finns ikoner som leder direkt in till den verksamhet du vill åt. Det kan vara att du vill se vad ditt barn äter på skolan eller vad din närstående äter på något boende i Boden.

Tidigare fanns det E-tjänster i Bodenappen och nu är de fler. Vi har tagit fram vilka som används mest sen har vi tittat på vilka som är användarvänliga i en app. Alltså vilka som lämpar sig bra för appanvändning och inte kräver en dator för att skriva massor.

Nya funktioner i Bodenappen

Driftinformation får nytt utrymme i Bodenappen. Där kan du genom en enkel knapptryckning se vad som händer i Boden, vilka vägar som eventuellt är avstängda.

Biblioteksinformation får en egen del i den nya appen också. Här kan du se adresser och öppettider.

Hitta i Boden är titeln på den nyaste funktionen som tillåter dig att se platser av intresse i Boden. Den är utvecklade både för dig som bodensare och för turister som kommer hit. Vi tar gärna emot förslag på platser som inte finns med.

Instruktioner om hur du använder appen

På Boden.se finns instruktioner med tips om hur du använder appen. De sidorna kommer också uppdateras. För att hitta åt sidorna så söker du bara på Bodenappen.

Skicka dina inputs, bra eller dåliga, till:

bodenappen@boden.se

Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Du söker bara på Bodens kommun för att hitta åt den. Har du appen sedan tidigare behöver du inte ladda hem en ny version. Stäng den bara och öppna den på nytt.

Senast uppdaterad: 2023-12-21