Bild till nyheten om att detaljplanerna kring Boden Industrial Park har blivit överklagade.

Detaljplanerna kring Boden Industrial Park

Båda detaljplanerna kopplat till Boden Industrial Park har blivit överklagade av privatpersoner. Nu ska mark- och miljödomstolen granska ärendet.

Den 17 oktober antog ett enigt kommunfullmäktige detaljplanerna för Boden Industrial Park och den planerade infrastrukturkorridoren från södra Svartbyn till Boden Industrial Park.  

Fram till förra veckan fanns det möjlighet för dem som anser sig berörda av förändringen att överklaga besluten. Vilket har gjorts i båda fallen. 

– Det kommer inte som någon överraskning för oss utan har hela tiden funnits som ett mycket troligt scenario med tanke på planernas omfattning. Vi var förberedda för detta och jobbar nu skyndsamt med resterande del av processen kopplat till hanteringen hos mark- och miljödomstolen, säger Cecilia Kvibacke, utvecklingsansvarig för Boden Industrial Park.

Under tisdagen har Bodens kommun att skickat in underlag till mark- och miljödomstolen, det innebär alla inkomna överklagande, kommunens rättidsprövning och alla handlingar som har tagits fram under detaljplansprocessen.

Domstolen kommer sedan avgöra om de antagna detaljplanerna ska vinna laga kraft eller göras om.  

I väntan på ett beslut så fortsätter utvecklingsdialogerna med de boende i norra och södra Svartbyn. 

H2 Green Steels arbete med att preparera marken på Boden Industrial Park påverkas inte heller, då deras arbete regleras av innehållet i mark- och miljödomstolens byggnadsdom som kom den 1 juli.  

Större än Kungsholmen

Boden Industrial Park är 550 hektar stort område. Det motsvarar drygt 1 000 fotbollsplaner av normalstorlek och är större än Kungsholmen i Stockholms innerstad (391 hektar).   

Platsen har rik tillgång till grön el och finns nära befintlig infrastruktur. Det skapar unika förutsättningar för att etablera ytkrävande verksamheter som bidrar till den gröna nyindustrialiseringen.   

Det är här som H2 Green Steel håller på att förbereda byggandet av ett grönt stålverk som när det står färdigt beräknas minska koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med traditionellt masugnstillverkat stål. Här planerar företaget också att bygga världens största gröna vätgasanläggning. 

Området har också pekats ut som lämpligt för att etablera stora växthus där det går att odla året runt. 

Den så kallade infrastrukturkorridoren behövs för att kunna skapa hållbara och säkra transportlösningar till och från industriområdet.

Senast uppdaterad: 2022-11-16